Đường cong lãng quên

Khi giảng dạy chúng ta luôn tìm cách cải thiện khả năng nhớ các kiến thức của người học.  Và vấn đề về khả năng ghi nhớ đã được nhà tâm lý học người Đức Hermann Ebbinghaus đưa ra giải thuyết và nghiên cứu từ năm 1885.

Khám phá của ông về Đường cong lãng quên (Forgetting Curve) cho thấy thông tin bị lãng quên theo cấp số nhân từ khi người học sử dụng nó. Người học sẽ suy giảm rất nhanh các kiến thức trong bộ nhớ tạm thời sau nột vài ngày nếu chúng ta không ôn tập, sử dụng nó.

Có người sẽ nhớ lâu hơn khi đó là những ký ức mạnh mẽ, phù hợp, có ý nghĩa với họ. Ebbinghaus cũng đã phát hiện ra rằng thông tin sẽ dễ nhớ hơn khi nó được xây dựng dựa trên những điều người học đã biết. Thiết kế các hoạt động luyện tập, củng cố kiến thức ngắt quãng là một gợi ý hiệu quả để cải thiện thời gian ghi nhớ.

Bởi vậy, với vai trò người dạy bạn hãy để tâm đúng mức đến việc tổ chức các hoạt động học tập lặp lại ngắt quãng trong lớp như phản tư, ôn tập, thực hành, viết blog, … nhằm giúp người học cải thiện được khả năng ghi nhớ, nâng cao hiệu quả học tập.

About the author: Nguyễn Phương

4 bình luận : “Đường cong lãng quên”

Bạn có thể Viết bình luận hoặc Theo dõi bài viết này.

 1. Julienne - 17/01/2020 at 16:06 Reply

  The figure ⲟf thе girls һave been incredibly sexy and hot.

 2. 1SEO.BIZ - 09/01/2020 at 00:00 Reply

  Investigation what search terms theү rank organically fⲟr.

 3. escort service in paris France - 15/12/2019 at 07:31 Reply

  When choosing city breaks, holidays ɑre constɑntly varied.

 4. digital marketer website - 06/12/2019 at 02:53 Reply

  We ɑгe alѕo an worlɗ wide web marketing ɑnd advertising business.

Viết bình luận

Người khác sẽ không nhìn thấy email của bạn.