• Home
  • /
  • Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Với mong muốn nghiên cứu và chuyển giao những thực hành sư phạm hiện đại nhằm giúp các Nhà giáo, trường học tổ chức hoạt động học ngày càng hiệu quả hơn. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập như sau:

CHƯƠNG TRÌNH VỀ GROWTH MINDSET:

Dựa trên nghiên cứu về tư duy phát triển (Growth Mindset) của giáo sư Carol Dweck tại Đại học Stanford, chúng tôi phát triển các chương trình sau về Growth Mindset:

  • Hội thảo Growth Mindset
  • Growth Mindset Workshop
  • Tư vấn & Huấn luyện triển khai Growth Mindset

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HIỆN ĐẠI

Đây là một chương trình học tập giàu tính trải nghiệm, cập nhật và toàn diện dành cho Giáo viên. Tham gia chương trình, người học sẽ được học hỏi, giúp đỡ nhau dưới sự dẫn dắt và truyền cảm hứng từ những chuyên gia phát triển giáo viên uy tín, giàu kinh nghiệm và nhiệt tâm để khám phá bản thân, nâng cao tay nghề và phát triển năng lực giảng dạy vượt bậc. Từ đó, người học sẽ có được năng lực tự học suốt đời và ngày càng yêu nghề. Chương trình gồm các Module sau:

  • Module 1: Phương pháp giảng dạy hiện đại
  • Module 2: Tối ưu năng lực học tập
  • Module 3: Xây dựng môi trường học tập
  • Module 4: Kỹ năng thế kỷ 21
  • Module 5: Dạy học Khoa học Xã hội – Một cách tiếp cận hiện đại

LIÊN HỆ:
Mrs. Phương, email: phuong@agilead.vn
Hoặc, Hotline: 024 6653 5759; contact@agilead.vn